O Towarzystwie Miłośników Radziwia


W Radziwiu istnieje wiele kół, stowarzyszeń, klubów, komitetów. Jedne są katolickie, inne świeckie, a często nie ma to najmniejszego znaczenia. Nieważne, czy są gdzieś zarejestrowane, czy nie. Ważne że zaspokajają potrzeby ludzi. Jeśli je zaspokajają, jeśli działają jawnie, jeśli same się finansują to niech będzie ich jak najwięcej. W 1999 roku zaczęliśmy rozmawiać na temat stworzenia organizacji zajmującej się historią Radziwia, jak również tym, jakie Radziwie ma być w przyszłości. Chcieliśmy, aby organizacja ta nie była kadencyjna, aby nie zależała od politycznych wyborów, ale by zrzeszała ludzi chcących pracować dla Radziwia – by tworzyć dobro, bez bycia radnym, posłem czy politykiem. Członkowie dobieraliby się sami w duchu zaufania, zachowania wiarygodności organizacji, a przede wszystkim tak, aby kompetentnie badać przeszłość i przewidywać przyszłość.
Rozważania takie doprowadziły do spotkania w dniu 27 czerwca 2001 roku i powołania Towarzystwa Miłośników Radziwia. Na tym spotkaniu został przyjęty statut stowarzyszenia oraz wybrane władze.
W dniu 18 września 2001 roku Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy wpisał Towarzystwo Miłośników Radziwia do swojego rejestru.
Członkami naszego stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne, z tym że dla osób prawnych przewidziany jest jedynie status członka wspierającego.

Jakie są nasze cele, co już zrobiliśmy – to wszystko jest na naszej stronie internetowej. Przeczytaj i zobacz, może coś Cię zainteresuje, może z czegoś skorzystasz, może warto pomóc by było lepiej, ciekawiej.

Spotkania Towarzystwa Miłośników Radziwia odbywają się raz w miesiącu - w ostatni piątek miesiąca w Szkole Podstawowej Nr 5 o godzinie 19.00.

Serdecznie zapraszamy tych którzy chcą nam pomóc w odkrywaniu i utrwalaniu historii Radziwia oraz pracować dla dobra naszej dzielnicy.

Poniżej podajemy nasze dane:

Towarzystwo Miłośników Radziwia
09-401 Płock, ul. Cicha 12A

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy Nr Rej. 0000044136
NIP: 774-27-10-947
REGON: 611340415

Konto: PKO BP II O/Płock 24 2060 1041 2005 6400 7337 0001

Adres do korespondencji: 09-401 Płock, ul. Zielona 43
tel./faks 262-28-41, 262-40-21

e-mail: tmr@tmr.plo.pl


oprac. Urszula Malesa