Publikacje o Radziwiu

Regulacja Wisły - inż. Jan Marek Róża Lajourdie
Praca o regulacji Wisły, napisana w formie rozdziałów (listów) zamieszczanych w "Korepondencie Płockim", powstała w języku francuskim. Odnajdziemy w niej nie tylko techniczne aspekty regulacji rzeki, ale także opis życia ludzi i piękna przyrody. Z książki tej możemy się dużo dowiedzieć o dolinie Wisły, jej historii gospodarczej i o samym autorze. Dzieło jest wynikiem kilkudziesięciu lat bacznych obserwacji Wisły przez inżyniera-humanistę napisanym nie tyle dla siebie co dla potomnych.
Wydana w Płocku w Drukarni Rządu Gubernialnego w 1884 roku.

PŁOCK Monografja Historyczna - abp A.J.Nowowiejski
"Przeszłość ta, w którą wejrzysz, ciekawy Czytelniku, przy czytaniu tej książki, odsłoni cokolwiek życie katolickiego grodu, miasta naprzód książęcego, a potem jegomości króla polskiego. Charakter ten miasta, pomimo zmian i burz politycznych, w dziejach tych nie przestaje przebywać." W dziele tym pośród wspomnień o prebendach i ich dochodach znajdujemy Radziwie. Na innych stronach znajdujemy opis wsi kanonickiej Radziwie.
Wydana nakładem i drukiem firmy "B-cia Detrychowie" w Płocku.

Płock od A do Z - Jerzy Stefański
Jest to encyklopedyczne vademecum o Płocku i okolicy oraz o ludziach związanych z tymi miejscami. Jest to zbiór informacji o naszym mieście i jego historii. Przydatny dla każdego płocczanina lub turysty, który chcę się dowiedzieć o Płocku. W książce tej znajdujemy opis Radziwia. Wydana przez Towarzystwo Naukowe Płockie w 1995 roku, wielokrotnie poprawiana i wznawiana.


Sztuka Płocka - Kazimierz Askanas
"Sztuka przejawiająca się zawsze jako wyraz najcenniejszych sił twórczych narodu, rozwijających kulturę materialną i duchową epoki, zajmowała w tysiącletnich dziejach Płocka szczególnie ważną pozycję."
W tym opracowaniu znajdziesz informacje m.in. o architekturze i wyposażeniu kościoła św. Benedykta w Radziwiu.
Wydana przez Towarzystwo Naukowe Płockie w 1991 roku.


Wyspa na niebezpiecznej rzece - Stanisław Chrzanowski
Autor ukazuje silne powiązanie losów mieszkańców Radziwia z Wisłą. Artykuł zamieszczony w 26 numerze Notatek Płockich z 1963 roku, wydanym przez Towarzystwo Naukowe Płockie.
Artykuł w postaci pdf

Radziwie - M.Sołtysiak, F.Dorobek, Zb.Sokołowski
Ksiązeczka wydana z okazji 1000 lecia Płocka. Opisuje historią Radziwia, rozwój i układ urbanistyczny oraz plany gospodarcze i komunikacyjne lat sześćdziesiątych.
Wydana przez Muzeum Mazowieckie w Płocku nakładem Miejskiego Handlu Detalicznego prawdopodobnie w 1965 roku.


Ludzie i sprawy Radziwia - Stanisław Chrzanowski
Okiem etnografa znakomicie przedstawiono losy ludzi, obyczaje, historię. Artykuł zamieszczony w 1/45 numerze Notatek Płockich z 1968 roku, wydanym przez Towarzystwo Naukowe Płockie.
Artykuł w postaci pdf


Pieśni ludowe z Radziwia - Jarosław Lisowski
Książka ta zawiera wybór 103 pieśni z lewego brzegu Wisły - z Radziwia. Pieśni te zostały zebrane przez Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk w latach 1957-59. Wiele z tych pieśni żyje nadal w tradycji ustnej mieszkańców Radziwia. Możemy tu znależć informacje o osobach, które śpiewały te pieśni - o ludziach dzięki którym przetrwały one po dzień dzisiejszy.
Wydana przez Wojewódzki Dom Kultury - Płock 1980.


Wisła i wodniacy Płoccy - Jadwiga Gorzechowska
W pracy tej znajdziemy wspomnienia ludzi, którzy żyli z Wisły - wodniaków. Ze wspomnień takich ludzi można było odtworzyć charakter pracy, obyczaje i zabawy. Czytelnik znajdzie tu nie tylko tekst, ale i nuty przyśpiewek. Przy wielu z nich znajdujemy nazwiska osób z Radziwia, dzięki którym przetrwały.
Wydano przez Towarzystwo Naukowe Płockie w 1982 roku.


Połączenie Radziwia z Płockiem - Adolf Panek
Autor przedstawia na podstawie dokumentów archiwalnych proces łączenia Płocka z Radziwiem. Artykuł zamieszczony w 111/112 numerze Notatek Płockich z 1982 roku, wydanym przez Towarzystwo Naukowe Płockie
Artykuł w postaci pdf

Płockie Kościoły
Zeszyt opisujący kościoły Płocka. Każdej ze świątyń poświęcona jest notatka i kilka zdjęć. Znajdują się tu także informacje nt. kaplic i świątyń innych wyznań oraz kapliczek przydrożnych. Pośród świątyń znajdujemy kościół radziwski i kapliczkę u zbiegu ulic Cichej i Kościelnej.
Wydał Urząd Miasta Płocka - Płock 2000.

Płockie Cmentarze
Zeszyt opisujący cmentarze płockie i ich zabytkowe nagrobki. W pracy tej znajdujemy interesujący opis cmentarza parafialnego w Radziwiu.
Wydał Urząd Miasta Płocka - Płock 2000.

Wisła - z dziejów miasta i rzeki w dwudziestym wieku - Barbara Rydzewska
Praca opisuje to wszystko co jest związane z rzeką Wisła, a więc żeglugę i przemysł stoczniowy, mosty, które łączyły dwa brzegi, żywioł powodzi i wypoczynek mieszkańców nad rzeką. Znajdziemy w niej także wzmiankę o epizodach wojennych na Wiśle i rozdział poświęcony Płockiemu Towarzystwu Wioślarskiemu.
Wydało Muzeum Mazowieckie w Płocku - Płock 2000.

Historia i współczesność elektoenergetyki na Mazowszu Płockim - Praca zbiorowa
Książka poświęcona historii i współczesności Zakładu Energetycznego w Płocku. W opisie historii możemy znaleźć wiele informacji o elektrowni w Radziwiu, która przez wiele lat XX wieku wytwarzała prąd dla miasta Płocka i północnego Mazowsza.
Wydana przez Zakład Energetyczny Płock w 1998 roku.

Przewodnik po Płocku - I.Szychowski, T.J.Gałązka
Przewodników po Płocku wydano wiele, i wiele z nich wspominało niektóre miejsca w Radziwiu, ale ten pośród 7 różnych tras opisuje trasę radziwską. W opisie tej trasy można znaleźć i historię Radziwia, wspomnienie znanych osób pochodzących stąd, a także opisy ciekawych miejsc.
Wydano przez PPW POLICOR - Płock 2001.

Kościół św. Benedykta - Tomasz Piekarski
Publikacja wydana w 100 lecie konsekracji świątyni radziwskiej. Opisuje historię osady i poszczególnych świątyń. Najwięcej miejsca poświęcone jest historii obecnej świątyni i tym którzy ją budowali i odbudowywali ze zniszczeń wojennych.
Wydana przez Towarzystwo Miłośników Radziwia w 2002 roku.

Jan Marek Róża Lajourdie - Tomasz Piekarski
Broszura poświęcona postaci inżyniera Jana Marka Lajourdie - Francuza, który przybył do Polski budował Bulwar na Solcu, Kanał Augustowski i most łączacy Radziwie z Płockiem. W Radziwiu osiedlił się i zmarł.
Wydana przez Towarzystwo Miłośników Radziwia w 2002 roku.

Kapituła Katedralna w Płocku. XII-XIV w. - ks. Wojciech Góralski
"... rozprawa niniejsza nie stanowi całościowej monografii dziejów kapituły we wspomninaym wyżej okresie. Jej zadaniem, jak już zaznaczono, było ukazanie przede wszystkim organizacji prawnej tego kolegium. Nie należy więc traktować opracowania jako dziejów kapituły, choć niewątpliwie - z natury rzeczy - wątek historyczny przejawia się w całej pracy. jest to zatem studium prawno-historyczne."
Wydana przez Płockie Wydawnictwo Diecezjalne w 1979 roku.

Dzieje Płocka tom 1 - Historia miasta do 1793 roku - praca zbiorowa
Tom 1 przedstawia historią miasta i okolic do XVI wieku, wykorzystane zostały zachowane po dzień dzisiejszy dokumenty z wielu archiwów w kraju.
Wydany przez Towarzystwo Naukowe Płockie w 2000 roku.

Wiek walki o dwie wolności - Zygmunt Kozanecki
Książka ta zawiera wiele nieznanych faktów i wydarzeń, wspomnienia i opisy osób których autor spotkał w swoim życiu. Znajdziemy w niej opis czasów gimnazjalnych autora, zachowań młodzieży i profesorów. Wiele miejsca autor poświęcił udziałowi płockiej młodzieży podczas działań wojennych w latach 1914-1920.
Wydana przez Towarzystwo Naukowe Płockie w 2001 roku.

Płock-Radziwie, stare fotografie i widokówki - zestaw 1
Pierwszy zestaw starych zdjęć i widokówek poświęcony Radziwiu. W zestawie znajduje się 8 widokówek ukazująch jak wyglądało Radziwie dawniej oraz krótka histora Radziwia.
Zbiór wydany przez TMR w 2004 roku.
>> więcej...

Płock-Radziwie, stare fotografie i widokówki - zestaw 2
Drugi zestaw zdjęć i widokówek poświęcony Radziwiu. Większość fotografii dotyczy kościoła pw. św. Benedykta. Na obwolucie zamieszczona jest skrócona informacja o ks.A.Strużyńskim.
Zbiór wydany przez TMR w 2004 roku.
>> więcej...

Płock-Radziwie, stare fotografie i widokówki - zestaw 3
Trzeci zestaw starych zdjęć i widokówek poświęcony Radziwiu. Zestaw poświęcony jest Wiśle. Z pośród 8 zdjęć 4 przedstawiają rzekę Wisłę. Na okładce znajduje się informacje o J.M.Lajourdie.
Zbiór wydany przez TMR w 2004 roku.
>> więcej...

W Radziwiu - Wanda Gołębiewska
Tomik z wierszami związanymi z Radziwiem. Wanda Gołębiewska - znana płocka poetka - od dzieciństwa związana z Wisłą i Radziwiem.
Tomik wydany przez TMR w lutym 2005 roku.

Ziemia Płocka w wojnach XiX i XX wieku - Michał Trubas
Olbrzymia wiedza autora, historyka wojskowości, około 200 pozycji bibliograficznych daje gwarancję dobrego poznania przebiegu kampanii wojennych w okolicach Płocka. Radziwie jest wymienione 15 razy. Szczególnie dokładnie opisano walki we wrześniu 1939 roku.
Wydawnictwo Comandor – Warszawa 2006.

Radziwie - zbór informacji znalezionych w trakcie poszukiwań w zasobach archiwalnych bibliotecznych; tom 1 (2010-2013) - Marek Woźnicki
zbiór ten jest wynikiem zainteresowania autora żeglugą parową na Wiśle i Radziwiem. Opracowanie zawiera również informacje o sąsiednich miejscowościach m.in Soczewka, Popłacin, Góry.
Publikacja w postaci pdf

Radziwie - zbór informacji znalezionych w trakcie poszukiwań w zasobach archiwalnych bibliotecznych; tom 2 (2017) - Marek Woźnicki
zbiór ten jest wynikiem zainteresowania autora żeglugą parową na Wiśle i Radziwiem. Opracowanie zawiera również informacje o sąsiednich miejscowościach m.in Soczewka, Popłacin, Góry.
Publikacja w postaci pdf