Płock-Radziwie, stare fotografie i widokówki - zestaw 3

   Jan Marek Róża Lajourdie – (1797-1881). Urodził się w Narbonne we Francji. Inżynier hydrolog. Po przybyciu do Warszawy w 1827 roku budował bulwar na Solcu, Kanał Augustowski a następnie w latach 1836-38 most w Płocku. Był to most pływający, tzw. łyżwowy wykonany z drewna. Długi na 635 metrów, szeroki na 14 metrów, czynny był od wiosny do jesieni, w zimie wprowadzano go do pobliskiego basenu portowego w Radziwiu. Służył blisko 50 lat, kiedy wymieniono go na nowy pontonowy. Po wybudowaniu Lajourdie mianowany został inżynierem konserwacji mostu, a w roku 1841 inżynierem Wisły. Obserwował tę ukochaną przez siebie rzekę, dużo czytał, sprowadzał specjalistyczną literaturę. Owocem tych zainteresowań jest dzieło pt.: „Regulacja Wisły”. Zawiera ono spostrzeżenia dotyczące wylewów Wisły, natury jej brzegów i podaje sposoby ich ochrony. Zwraca w nim uwagę na ogromną rolę gospodarczą, jaką Wisła mogłaby pełnić.
   W Radziwiu mieszkał aż do swojej śmierci. Dom wielkiego inżyniera stał na najwyższym wzniesieniu Radziwia. Był duży, otoczony wspaniałym ogrodem, do którego krzewy i kwiaty sprowadzał z Francji i innych krajów Europy. Przy moście zaś, tu gdzie jest obecnie rondo noszące jego imię, założył ogród angielski. Zachowały się dwie miniaturki akwarele wykonane przez niego. Dorobił się sporego majątku, posiadał w Radziwiu warsztaty budowy statków i berlinek. Tu też znajduje się jego grób odnowiony przez księdza prałata Aleksandra Strużyńskiego.
   Miłośnik Wisły, przyrody i wielki humanista – to słowa z płyty nagrobnej.

Most pontonowy
Przejście statku przez most pontonowy w Płocku. W głębi Radziwie.
Nakładem księgarni S. Bentleya, ok. 1910r.
ze zbiorów Jana Szymańskiego

Płock-Radziwie
Na pierwszymplanie widokówki J. Wołyńskiego z ok. 1925r. port, nazywany teraz "starym" portem w Radziwiu, który został zasypany w latach 1987/88. Z lewej strony portu statek "wyspiański" w głębi Płock.

Płock-Radziwie
Na pierwszym planie budynki i bulwary nad Wisłą. W głębi most o konstrukcji stalowej na drewnianych filarach, oddany do eksploatacji 6 maja 1916r.
fot. J.Wołyński ok.1925r.

Płock-Radziwie
Widok ze wzgórza płockiego w kierunku Radziwia. powódź, lato 1924r. Woda objęła swoim zasięgiem tereny poza kościołem w tej lewobrzeżnej części Płocka.
fot. J. Domb
ze zbiorów Jana Szymańskiego


Płock-Radziwie
Chata, 27.08.1930r.
fot. ks. Wł. Turowski
ze zbiorów Muzeum Diecezjalnego w Płocku

Kościół w Radziwiu - wnętrze
Nawa główna, około 1945/46r.
ze zbiorów Jana Szymańskiego

Kościół w Radziwiu
Grupa parafian z ks. proboszczem Fr. Giergielewiczem na tle kościoła.
Zdjęcie z początku lat trzydziestych XX wieku.

Kościół w Radziwiu
Ołtarz główny kościoła pw. św. Benedykta, 27.08.1930r.
fot. ks. Wł. Turowski
ze zbiorów Muzeum Diecezjalnego w Płocku