Płock-Radziwie, stare fotografie i widokówki - Zestaw Nr 2

   Aleksander Strużyński (1914-1991). Urodził się w Grabinie parafii Chrostkowo. Ukończył WSD w Płocku. Święcenia kapłańskie otrzymał w 1940r. 7 lutego 1945r. otrzymał nominację do - spełniania wszytkich czynności duszpasterskich w parafii Radziwie. Zastał parafię ze spaloną świątynią, bez dachu i dzwonów, z uszkodzoną wieżą. Pełen entuzjazmu szybko zabrał się do organizowania prac przy kościele pw. św. benedykta. pieniądze na odbudowę zbierał organizując zabawy i loterie fantowe. Wymagał nie tylko od parafian czy pracowników ale przede wszystkim od siebie. W 1982 roku w czasie powodzi był w Radziwiu przez cały czas i nie zgodził sie na ewakuację. W tym trudnym czasie - czasie powodzi i stanu wojennego - służył parafianom pomocą.
   Podczas swego probostwa dał się poznać jako kapłan gorliwy i skromny. Jego talent arganizatorski i budowniczy pozwolił odbudować i wyposażyć kościół, zbudować plebanię, wikariat, dom parafialny, kaplicę przy stacji PKP w Łąckuoraz kościół filialny w Sendeniu. Oprócz tych wielkich dzieł cały czas dbał oświątynią i jej otoczenie oraz cmentarz. Wykorzystywanie naturalnych materiałów (kamienia, metalu) oraz prostota i niezwykła czytelność formy to elementy działalności księdza Strużyńskiego, które niewątpliwie stwarzają dziś, iż kościół i parafia św. Benedykta na Radziwiu jest jedynym i niepowtzrzalnym miejscem na ziemi (M.Romanowski). Ks. Aleksander Strużyński uczył nas też dbania o lokalną historię, To on odkrył Jana Marka Lajourdie, zbierał materiały o nim i nawiązał kontakt z rodziną. Spędził wiele dni w archiwach, ręcznie przepisując dokumenty historyczne dotyczące Radziwia. Był postacią wyrazistą, znał wszystkich parafian do tzreciego pokolenia wstecz, do dziś krążą o nim niezliczone anegdoty.

Radziwie
Prawdopodobnie jedna z najstarszych fotografii Radziwia. około 1914/15r.
fot. M. Zientarski
ze zbiorów Jana Szymańskiego


Płock-Radziwie
Drewniana plebania, 27.08.1930r.
fot. ks. Wł. Turowski
ze zbiorów Muzeum Diecezjalnego w Płocku

Płock-Radziwie
Grupa radziwskich parafian z ks. proboszczem Fr. Giergielewiczem, sfotofrafowana prawdopodobnie na okoliczność poświęcenia sztandaru.

Płock-Radziwie
Cmentarz. Zdjęcie sygnowane data 1942r.
Pierwszy krzyż - pomnik ku czci śp. bohaterskich obrońcow tej ziemi we wrześniu 1939r.
ze zbiorów Z.Żurek-Borkowskiej

Płock-Radziwie
Wnętrze kościoła. Ołtarz boczny, około 1945/46r.

Kościół w Radziwiu
kościół pw. św. Benedykta
Montaż krzyża na remontowanej wieży kościelnej.
Zdjęcie wykonane około 1946/47r, autor nieznany.

Płock-Radziwie
Dworzec kolejowy, około 1937/38r.
zbiory M.i J. Piotrowskich

Płock-Radziwie
Powódź 1982, ul. Kolejowa.
fot. St. Marcinkowski