Aleksander Zalewski (1854-1906)

Botanik. Urodzony 3 maja w Radziwiu. Ukończył Gimnazjum Guberialne w Płocku. Pobierał nauki za granicą u najznakomitszych ówczesnych profesorów: Haeckla, Hartwiga, Schaffera i głównie u Edwarda Strassburgera. Posiadał wszechstronne zainteresowania i zdolności. W 1883 roku uzyskał stopień doktora za rozprawę pt. O powstawaniu zarodników u grzybów. Pomimo zainteresowań cytologią i grzybami, większą część życia poświęcił florystyce. Głównym terenem jego badań były właśnie okolice Płocka. W 1889 roku opracował obraz roślinności Płocka (900 gatunków) uwzględniając stosunek flory okolic Płocka do flory całego Królestwa Polskiego. W latach 1892-1898 był profesorem Uniwersytetu im. Jana Kazimierza we Lwowie, na którym wykładał anatomię, systematykę roślin i mikologię. Współcześni wspominali go z wielkim szacunkiem, jako osobę o bogatej osobowości, wrodzonej inteligencji oraz jako człowieka sumiennego, prawego i ambitnego. Choroba płuc i serca pozbawiła go życia.

źródło: "Płocczanie znani i nieznani" - A. J. Papierowski, J. Stefański, Książnica Płocka 2001