Jadwiga i Sylwester Sliwińscy

Państwo Śliwińscy Jadwiga i Sylwester urodzili się i mieszkali w Radziwiu. Przed wojną ukończyli Seminarium Nauczycielskie w Płocku i pracowali w powiecie gostynińskim.
Od 20 lutego 1945r. Sylwester z żoną organizowali Szkołę Podstawową nr 5 w lewobrzeżnej dzielnicy Płocka – Radziwiu. Nauka odbywała się w starym, zagrzybionym budynku przy ulicy Kolejowej. Warunki lokalowe szkoły były trudne. Kierownikiem szkoły był Sylwester Śliwiński, a od 1956r. z przerwami do 1970r. Jadwiga Śliwińska, gdyż jej mąż był inspektorem Wydziału Oświaty w Płocku.
W okresie „Milenium” całe społeczeństwo polskie zastanawiało się w jaki sposób najlepiej i najgodniej uczcić rocznicę 1000-lecia istnienia państwa polskiego i w związku z tym miasto Płock otrzymało w darze I-szą Tysiąclatkę. Pani Jadwiga usilnie zaczęła zabiegać, aby szkoła stanęła na terenie Radziwia. Argumenty, który używała w pismach do ówczesnych władz miejskich były tak przekonywujące, że nawet anulowano pierwszą uchwałę o budowie „tysiąclatki” na innym terenie i podjęto nową, która stanowiła o budowie nowej szkoły w Radziwiu. Budowa szkoły trwała dwa lata od 1960 do 1962 r.
Ceremonii otwarcia SP nr 5 dokonał 23.06.1962 r. Przewodniczący Rady Państwa Aleksander Zawadzki. Wśród zaproszonych gości była żona poety Władysława Broniewskiego - którego imię nosi szkoła – Wanda Broniewska. Część artystyczna przygotowana przez nauczycieli była imponująca i sfilmowana przez Telewizję Polską. Pani Śliwińska bardzo dbała o estetykę wnętrza szkoły, właściwą organizację pracy nauczycieli i personel administracji i obsługi, a przede wszystkim o prawidłowe kształcenie uczniów i osiąganie przez nich dobrych wyników w nauce. W tym okresie szkoła brała udział w licznych konkursach zajmując często czołowe miejsca. Na szczególną uwagę zasługiwały konkursy czytelnicze, do których organizowane były wystawy prac praktyczno-technicznych i plastycznych nadzorowane przez Kierownik – Śliwińską.
Wszystkie akademie okolicznościowe, apele poranne, ogólne zebrania z rodzicami całej szkoły na sali gimnastycznej połączone z częścią artystyczną wykonywaną przez uczniów były prawdziwą lekcją wychowania obywatelskiego. Pani Jadwiga za swoją długoletnią, niestrudzoną pracę pedagogiczną i społeczną otrzymała wiele dyplomów i odznaczeń m.in.:
- Medal 10-lecia Polski Ludowej - Rada Państwa 1960 r.
- Srebrną Odznakę Odbudowy Warszawy - Komisja Odznaczeń 1960 r.
- Medal Pamiątkowy – wybity z okazji XX rocznicy Wyzwolenia i 100-lecia miasta Płocka – 1965 r.
- Złoty Krzyż Zasługi – Rada Państwa 1973 r.
W 1965 r. Jadwiga Śliwińska przeszła na emeryturę, pracując jeszcze na pół etatu.
Sylwester Śliwiński stanowisko kierownika szkoły pełnił dwukrotnie w latach 1945 – 1956 i 1965 – 1970. Po raz pierwszy kierownicze stanowisko objął w najtrudniejszym okresie pookupacyjnym. Był organizatorem szkoły podstawowej w Radziwiu w 1945 roku. Wspólnie z byłymi nauczycielami tej szkoły: żoną Jadwigą, Czesławą Malesową, Wandą Lewandowską, Franciszką Chyba, Wacławem Flakiem, Józefem Zalewskim, Anną Sidorowicz zdobywali umeblowanie (ciężkie, długie ławy, stoły potężnych rozmiarów) przenoszone dosłownie na plecach z opuszczonej przez Niemców Stoczni. Uczyli młodzież będącą po kilka nawet lat poza wiekiem klasy, do której uczęszczała, wyrównywali i nadrabiali opóźnienia spowodowane okresem wojny.

opracowała Urszula Malesa