Eugeniusz Gessek (1901-1940)

Absolwent CIWE, ppor. rez. WP. Przed wojną kierownik szkoły podstawowej nr 1 i nauczyciel wychowania fizycznego w gimnazjum w Płocku, działacz Płockiego Towarzystwa Wioślarskiego, od 1938 wchodził w skład Komisji Wyścigowej. W latach 1936-1938 reprezentował Towarzystwo w Miejskim Komitecie WF i PW w Płocku. Od początku lat 30 wchodził w skład komitetu redakcyjnego płockiego miesięcznika „Pokłosie Szkolne”, poświęconego szkolnictwu powszechnemu. W 1928 był członkiem Zarządu Oddziału Związku Strzeleckiego miasta Płocka. W tymże roku został prezesem i komendantem Związku Peowiaków w Radziwiu. W czasie okupacji hitlerowskiej organizator i dowódca SZP w Płocku. Płocka SZP skupiała przede wszystkim miejscową inteligencję, byłych legionistów i peowiaków. Doprowadził do czasowego sparaliżowania nakazanej przez Niemców akcji rejestracji mężczyzn objętych za czasów polskich obowiązkiem służby wojskowej. W końcu grudnia 1939 roku został aresztowany przez płockie gestapo, a 15 marca rozstrzelany z grupą patriotów w lasach łąckich. Jego śmierć przerwała działalność organizacji, ponieważ zginęli a nim wszyscy członkowie kierownictwa. Brat Apolinarego Edwarda, Heleny i Włodzimierza. Ekshumowany w 1945 roku i pochowany na cmentarzu katolickim w Płocku.

źródło: "Płocczanie znani i nieznani" - A. J. Papierowski, J. Stefański, Książnica Płocka 2002