Zygmunt Stanisław Chyba (1900-1940)

Zygmunt Stanisław Chyba urodził się 24 kwietnia 1900 roku w Radziwiu. Syn Mateusza i brat Teofila. Był funkcjonariuszem Policji Państwowej II RP, zastępcą komendanta posterunku Goleszyn, powiat Sierpc. W 1939 roku dostał się do niewoli sowieckiej i przebywał w Ostaszkowie do wiosny 1940 roku. Na liście kolejnej grupy jeńców wysłanych na śmierć do Miednoje figuruje akceptacja datowana na 22.04.1940. Niewykluczone, że zamordowano Go w dniu 40 urodzin, tj, 24 kwietnia 1940 roku.

oprac. Zbigniew Chyba