Kalendarium TMR


2001

28 czerwca

Spotkanie założycielskie Towarzystwa Miłośników Radziwia

27 lipca

Pierwsze walne zebranie członków Towarzystwa Miłośników Radziwia

18 września

Rejestracja w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy XXI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000044136

21 października

Spotkanie z ks. biskupem Roman Marcinkowskim.


11 listopada

Obchody święta Odzyskania Niepodległości.
Część artystyczna w wykonaniu uczniów szkół podstawowej i gimnazjum.
Zostały wygłoszone referaty nt. Traktu Krakowskiego, i zbierania materiałów o Radziwiu.

11 grudnia

Podpisanie umowy pomiędzy TMR a UM Płock dotyczącej użyczenia działek gminnych przy ul. Teligi

2 grudnia

II turniej szachowy dla dzieci i młodzieży


2002

styczeń

Spotkanie kolędowe przygotowane przez nauczycieli i uczniów gimnazjum

28 stycznia

Wniosek o nazwanie nowobudowanego ronda w Radziwiu imieniem Jana Marka Róży Lajourdie

luty-marzec

Wystawa fotograficzna o powodzi jaką przeżyli mieszkańcy Radziwia w 1982 roku - "Powódź 1982"

5 maja

Listy do Muzeum Kanału Augustowskiego i Muzeum Ziemi Augustowskiej w sprawie materiałów nt. Jana Marka Lajourdie

11 maja

Spotkanie z rodziną Lajourdie - potomkami słynnego inżyniera. Odwiedzenie grobu małżonków Lajourdie, obejrzenie rękopisu pracy „O Regulacji Wisły” w Towarzystwie Naukowym Płockim, spotkanie z dziennikarzami, pracownikami Muzeum Mazowieckiego i członkami TMR

maj

Turniej szachowy dla dzieci z Radziwia.

6 lipca

Pomoc Społecznemu Zespołowi Organizacji Imprez Sportowych w zorganizowaniu Turnieju Dzikich Drużyn

lipiec-sierpień

Odnowienie własnymi siłami pomnika ks. Piotra Dzieniakowskiego

10 sierpnia

II Turnieju Dzikich Drużyn - pomoc Społecznemu Zespołowi Organizacji Imprez Sportowych w organizacji imprezy

2 września

Złożenie wniosku o nazwanie przedłużenia ulicy Portowej imieniem Franciszka Dorobka

wrzesień

Wydanie publikacji pod tytułem "Kościół św. Benedykta w Radziwiu". Autorem jest Tomasz Piekarski, a publikacja została wydana w 100-lecie konsekracji świątyni radziwskiej.

wrzesień

Uruchomienie szkółki szachowej dla dzieci przy Szkole Podstawowej nr 5

wrzesień

Otrzymujemy oświetlenie dla potrzeb wystaw od firmy pana Wojciecha Koziczyńskiego - „Optimal”

7 września

Otwarcie wystawy „100 lecie konsekracji świątyni radziwskiej”

8 września

Wykonanie zdjęcia parafian zgromadzonych na okoliczność 100-lecia kościoła i poświęcenia odnowionej figury Najświętszej Marii Panny Niepokalanego Poczęcia.
Fotografię wykonał Marek Malinowski.

październik-listopad

Wystawa fotograficzna - "Zabytkowe nagrobki naszego cmentarza".

1-2 listopada

Zbiórka pieniędzy na renowację zabytkowych nagrobków w ramach akcji „Ratujmy Płockie Powązki”. Akcja przeprowadzona wspólnie ze Starówką Płocką.

10 listopada

Obchody Święta Niepodległości. Część artystyczną przygotowali nauczyciele i dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 5. Towarzystwo Miłośników Radziwia przekazało dyrekcji Szkoły Podstawowej kopie map Radziwia z XIX wieku. Podczas tej uroczystości Tomasz Piekarski wygłosił odczyt na temat rozwoju terytorialnego Radziwia.


2003

23 lutego

Spotkanie na środku zamarzniętej Wisły przedstawicieli Towarzystwa Miłośników Radziwia z przedstawicielami stowarzyszenia Starówka Płocka – nawiązanie do 80 rocznicy połączenia Płocka i Radziwia

luty

III turniej szachowy dla dzieci i młodzieży

21 marca

Złożenie wniosku do Urzędu Miejskiego o nazwanie ulicy imieniem Wojska Polskiego – znajdującej się na terenie byłej jednostki wojskowej.

25 marca

Rada Miasta podjęła uchwałę o nazwaniu ronda w Radziwiu im. Jana Marka Róży Lajourdie

3 maja

Prezes TMR Bogusław Osiecki otrzymał tytuł Płocczanina Roku 2002 w plebiscycie organizowanym przez Gazetę Wyborczą.

6-8 czerwca

Dni Historii Płocka.
6 czerwca wieczorem Teatr Drammatyczny z Płocka przedstawił widowisko plenerowe poświęcone historii Radziwia pt. "Po tamtej stronie Wisły". Scenę umieszczono na łące przy kościele. Nasz udział polegał na dostarczeniu materiałów do scenariusza, konsultacjach i zorganizowaniu widowni.
W dniach 7-8 czerca, z naszej inicjatywy, nawiązując do 80-lecia połączenia Radziwia z Płockiem, Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki przeprowadził szereg imprez kulturalnych dla mieszkańców Radziwia na placu przykościelnym. My częstowaliśmy radziwskim potrzosem, ciastami – dochód przeznaczając na plac zabaw dla dzieci przy ulicy Teligi. Przedstawiliśmy też galerię ludzi zasłużonych dla Radziwia. odbyła się także wytawa fotografii pt. "Impresje Radziwskie". Autorami zjęć byli: M.Łukasiak, P.Statkiewicz, J.Wernik.
>>więcej...

lipiec

Pomoc Społecznemu Zespołowi Organizacji Imprez Sportowych w zorganizowaniu Turnieju Dzikich Drużyn

lipiec-sierpień

Uporządkowanie kilkunastu starych, charakterystycznych dla radziwskiego cmentarza, wartych pozostawienia grobów, za pieniądze z kwesty z 2002 roku

wrzesień

Wystawa fotograficzna „Kapliczki i krzyże przydrożne Mazowsza”. Autorem zdjęć był Tomasz Gałązka.

27 października

Złożenie formalnego wniosku do Urzędu Miasta o oznakowanie Ronda Lajourdie

1-2 listopada

Zbiórka pieniędzy na renowację zabytkowych nagrobków w ramach akcji „Ratujmy Płockie Powązki”. Zebraliśmy mniej niż w 2002 roku bo ok. 2.200 złotych.

10 listopada

Obchody Święta Niepodległości. Zaproszony gość pan Jan Szymański mówił o „Dawnym Radziwiu”. Prezentowane były zdjęcia i widokówki z jego zbiorów.

13 listopada

Złożenie pięciu wniosków o dotację do nowopowstałego Funduszu Grantowego

28 listopada

II Walne Zebranie Członków

grudzień

Otrzymaliśmy dwie dotacje z Funduszu Grantowego na „Dokończenie Parku Rekreacji i Sportu przy ulicy Teligi” (80 tys. zł) i „Powtórzenie spektaklu teatralnego wraz z nagraniem płyty DVD na temat historii Radziwia” (10 tys. zł).

grudzień

Spotkanie wigilijne w Gimnazjum.

Ilość członków na koniec 2003 roku wyniosła 25.


2004

styczeń-marzec

Przygotowania do realizacji projektu „Dokończenie Parku Rekreacji i Sportu przy ulicy Teligi”, rozmowy z doradcami (Płock, Kutno), projektantem i wykonawcami (Płock, Gostynin, Karolewo).

luty

Wydanie pierwszego zestawu fotografi i widokówek poświęconych Radziwiu
>>więcej...

29 marca

Formalne zgłoszenie do Urzędu Miasta Płocka zamiaru budowy boisk i urządzenia kącika zabaw dla dzieci na Placu przy ulicy Teligi

8 kwietnia

Podpisanie umów z Organizacją Narodów Zjednoczonych na realizację projektów „Dokończenie Parku Rekreacji i Sportu przy ulicy Teligi” i „Powtórzenie spektaklu teatralnego wraz z nagraniem płyty DVD na temat historii Radziwia”

kwiecień

Wydanie drugiego i trzeciego zestawu fotografi i widokówek poświęconych Radziwiu
>>więcej o zestawie nr 2 ...
>>więcej o zestawie nr 3 ...

kwiecień-maj

Prace ziemne na Placu przy ulicy Teligi

4 maja

Złożenie wniosku do Urzędu Miasta Płocka o postawienie kamienia upamiętniającego obóz pracy dla kobiet w Radziwiu

3 czerwca

Spektakl Teatru Dramatycznego w Płocku pt. „Po tamtej stronie Wisły”. Powtórzenie, dzięki Funduszowi Grantowemu dla Płocka, zeszłorocznego widowiska. Wprowadzone zostały liczne zmiany, doszły nowe sceny, ukazano nowe postacie. Roman Roszko nagrał widowisko celem stworzenia płyty DVD
>>więcej...

czerwiec

Wizyta dziennikarzy telewizji niemieckiej, związana z obozem pracy dla kobiet

czerwiec-lipiec

Uporządkowanie kolejnych kilkunastu starych, charakterystycznych dla radziwskiego cmentarza, wartych pozostawienia grobów, za pieniądze z kwesty z 2003 roku

sierpień

Montaż kolejnych urządzeń dla dzieci na Placu przy ulicy Teligi

15 września

Odsłonięcie pierwszej tablicy informacyjno-edukacyjnej przy Gimnazjum w Radziwiu przedstawiającej szturm Radziwia przez Wojsko Polskie we wrześniu 1939 roku.
>>więcej...

wrzesień

Prace ziemne (korytowanie) przy boiskach do koszykówki i siatkówki przy Placu przy ulicy Teligi, ustawienie obrzeży. Początki malowania urządzeń dla dzieci.

październik

Wykonywanie podbudowy na boiskach do koszykówki i siatkówki, zakup tłucznia, ułożenie, ubicie, zakup klińca, ułożenie, ubicie. Zakup mączki ceglanej. Ułożenie pierwszej warstwy żużla na boisku do siatkówki.

1-2 listopada

Zbiórka pieniędzy na renowację zabytkowych nagrobków na cmentarzu w Radziwiu.
Zebraliśmy więcej niż w 2003 roku bo 2.355,63 złote.

listopad

Wykonanie projektu ścieżki rowerowej. Pozyskiwanie żużla, przesiewanie, wykonanie mieszanki na boisko do siatkówki. Budowa drogi dla maszyny do asfaltowania. Przywóz i układanie żwirku gliniastego na boisku do piłki nożnej.

14 listopada

Z okazji Święta Niepodległości spotkanie z druhem Wacławem Milke.

15 listopada

PRD ułożyło asfalt na boisku do koszykówki

29 listopada

Dwa artykuły w Gazecie Wyborczej, jeden autorstwa Agnieszki Woźniak drugi Huberta Woźniaka oczerniające Bogusława Osieckiego, sugerujące brak rozliczenia się z pieniędzy otrzymanych przez TMR na projekt „Dokończenie Parku Rekreacji i Sportu przy ulicy Teligi”

grudzień

Demontaż drogi dojazdowej, dokończenie ustawienia obrzeży, ułożenie dwu kolejnych warstw żużla na boisku do siatkówki, naprawa i wstawienie słupków do siatkówki, kosza i piłki nożnej, ułożenie pierwszej warstwy mieszanki na boisku do siatkówki, przywiezienie i ułożenie pierwszej warstwy ziemi urodzajnej na boisko do piłki nożnej, zakup i ułożenie 100m2 trawnika, pomalowanie linii i słupów na boisku do koszykówki

6 grudnia

Kontrola ze strony Funduszu Grantowego dla Płocka zaawansowania prac przy realizacji projektu „Dokończenie Parku Rekreacji i Sportu przy ulicy Teligi”

17 grudnia

Zakończenie, rozliczenie się z Funduszem Grantowym, projektu „Powtórzenie spektaklu teatralnego wraz z nagraniem płyty DVD na temat historii Radziwia”


2005

4 stycznia

Odbiór nawierzchni asfaltowej na boisku do koszykówki w Parku RiS

5 stycznia

Ciepła zima pozwala na położenie geosiatki, wysiew nasion trawy i przykrycie ziemią na boisku do piłki nożnej w Parku RiS

9 stycznia

Kolędowanie w kościele - występ Harcerskiego Zespołu Pieśni i Tańca "Dzieci Płocka"

21 stycznia

Przedłużenie umowy z Urzędem Miasta Płocka dotyczącej użyczenia działek gminnych przy ulicy Teligi, na których powstaje Park Rekreacji i Sportu. Przedłużenie umowy do końca 2005 roku.

26 stycznia

Nawiązuje z nami kontakt, mieszkający we Francji praprawnuk Jana Marka Róży Lajourdie

3 lutego

Wydanie tomiku poezji Wandy Gołębiewskiej pt."W Radziwiu"

23 kwietnia

Park RiS, mieszanie torfu z ziemią, rozsypywanie i wyrównywanie na boisku do piłki nożnej

11 maja

Park RiS, ubito żużel na boisku do siatkówki, opalikowanie kącika dla dzieci, montaż huśtawki

13-14 maja

Park RiS, wymalowanie boiska do koszykówki, rozłożenie mączki ceglanej na boisku do siatkówki

23 maja

Park RiS, ułożenie pasów na boisku do siatkówki

4 czerwca

Park RiS, ułożenie nawodnienia

pierwsze półrocze

Intensywne prace przy budowie Parku Rekreacji i Sportu przy ulicy Teligi, dokończenie budowy boiska do siatkówki, dokończenie ogródka dla dzieci, budowa boiska do piłki nożnej, wykonanie nawodnienia, częściowe ogrodzenie, rozliczenie się z Funduszem Grantowym na koniec czerwca

2 czerwca

Złożenie w Urzędzie miasta projektu renowacji Grobu Żołnierskiego na cmentarzu radziwskim wykonanego przez mgr inż. arch. Jacka Nowodworskiego pochodzącego z Radziwia

5 czerwca

Bierzemy udział w Dniach Historii Płocka prezentując się w jednym ze straganów

16 czerwca

Kolejna interwencja w sprawie nadania nawierzchni ulicy Krakówka wyglądu historycznego na okoliczność jej remontu

17 czerwca

IV Walne Zebranie Członków TMR, ponieważ skończyła się pierwsza kadencja wybraliśmy nowe władze Stowarzyszenia

czerwiec

Rozpoczynamy rozprowadzanie uzupełnionej o oryginalne fotografie płyty DVD z nagranym plenerowym widowiskiem historycznym „Po tamtej stronie Wisły”, podręcznikiem historii Radziwia

15 lipca

Zgłaszamy płytę DVD z nagranym widowiskiem do konkursu „Pro publiko bono”

10 sierpnia

Pierwsza impreza na terenie nowego Parku Rekreacji i Sportu przy ulicy Teligi – „Dyskoteka na rolkach” zorganizowana przez Miejski Zespół Obiektów Sportowych, pierwszy publiczny występ zespołu tanecznego dziewcząt oraz pokaz „break dance’a” w wykonaniu starszych i młodszych chłopców z Radziwia

1 września

Gościmy trzech zawodników pierwszoligowego zespołu koszykówki ANWIL z Włocławka oraz pana Tomasza Kolczyńskiego na otwarciu boiska do koszykówki na terenie Parku

1 i 2 listopada

Kwestujemy na naszym radziwskim cmentarzu na porządkowanie starych grobów, zebraliśmy 2.409,25 złotych

25 listopada

Oględziny Grobu Żołnierskiego na radziwskim cmentarzu w obecności przedstawicieli Urzędu Miasta, Urzędu Ochrony Zabytków i naszego proboszcza

16 grudnia

Wigilia członków TMR

22 grudnia

Urząd Miasta Płocka zwraca się do nas z prośbą o współpracę w tworzeniu wizji „przyszłego” Radziwia

31 grudnia

Ustawiliśmy w Parku RiS figurkę św. Jana Bosko wykonaną przez rzeźbiarza pana Andrzeja Kurkowskiego z Bydgoszczy


2006oprac. Bogusław Osiecki i Piotr Statkiewicz