Deklaracja członkowska


Zgodnie ze statutem Towarzystwa Miłośników Radziwia członkami stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne, z tym że osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym.

Zapraszamy osoby, które ukończyły 18 lat i są związane z naszym miastem, chcą z nami pracować i przystąpić do naszego stowarzyszenia. Pobierz deklarację wypełnij i dostarcz do nas.

DEKLARACJA CZŁONKA ZWYCZAJNEGO


Jeśli chcesz nam pomagać przy realizacji naszych pomysłów i zostać członkiem wspierającym pobierz deklarację członka wspierającego, wypełnij i wyślij.

DEKLARACJA CZŁONKA WSPIERAJĄCEGO - dla osoby fizycznej

DEKLARACJA CZŁONKA WSPIERAJĄCEGO - dla osoby prawnej


Każda deklaracja będzie należycie rozpatrzona i udzielona odpowiedź.

Adres pod który należy kierować wypełnione deklaracje.

Towarzystwo Miłośników Radziwia
09-401 Płock, ul. Zielona 43

tel./fax. 262-28-41, 262-40-21