Cmentarz Rzymsko-Katolicki

Należy do parafii św. Benedykta, zajmuje powierzchnię 2, 58 ha, jest ogrodzony murem i żywopłotem, posiada wytyczone alejki i drogi, zadrzewiony, utrzymany w należytym porządku. Założony został w XIX w. - najstarszy nagrobek jest z r. 1881. Jest to grób małżonków Lajourdie; Jan Marek Lajourdie (1797 -1881), inżynier, hydrolog, był twórcą mostu łyżwowego łączącego Płock z Radziwiem (1837). Przeważają jednak groby zmarłych osób po r. 1900. W środkowej części znajduje się mogiła zbiorowa z płytą nagrobną, gdzie pochowanych jest 113 żołnierzy polskich z 19 p. p. im. Obrońców Lwowa poległych we wrześniu 1939 r. wraz ze swoim dowódcą Sas-Świteckim podczas walk z wojskami niemieckimi w rejonie Radziwia. Pomnik stanowi miejsce pamięci narodowej objęte rejestrem. Na cmentarzu spoczywają również żołnierze, którzy polegli w 1920 r. w obronie Płocka przed nawałnicą bolszewicką. Krzyż i tablicę pamiątkową poświęconą bohaterom tamtych dni ufundowała Drużyna Harcerzy przy Szkole Podstawowej nr 5 w Radziwiu. Cmentarz przy ul. Krakówka (dawniej: Trakt Krakowski), usytuowany na naturalnych pagórkach, zaliczany jest do jednego z piękniejszych w Płocku. Jego osobliwością jest duża kwatera dziecięca, nadzwyczaj zadbana, pełna urokliwych nagrobków. Tuż przy murze od strony ul. Kolejowej, na wysokim pomniku umieszczony został napis: "Pamiętaj na Śmierć i Sąd".

źródło: Płockie Cmentarze - Płock 2000.
fotografia: Bogusław Osiecki